шинэ загвар хөгжилтэй богино долгионы аюулгүй салат аяга