уул уурхайн үйлдвэрлэлийн байнгын хуурай хүрд соронзон тусгаарлагч