Гана дахь томоохон хэмжээний олборлолтын бэрхшээлүүд