нишингийн тээрмийн хамгийн сайн эргэлтийн тохиргоо