нигерийн шувууны тэжээлд зориулсан шохойн чулууны нунтаг дахь марганцын зөвшөөрөгдөх агууламж