Өмнөд Африк дахь төмрийн олборлолтын байгаль орчны өртөг ямар байдаг вэ