алт боловсруулах үйлдвэрийн менежерийн албан тушаал 2016 оны 6-р сар