уул уурхайн үйлдвэрийн мөчлөгийн цаг хугацаа нэмэгдэж