хүдрийн целлюлозын гидроциклоныг ангилах хятадын үйлдвэр