ил уурхайн дүүргэгчийг хэмжихэд ашигладаг шинэ аргууд