урт хугацааны ашиглалтын хугацааг Хятад эх газраас сайн дамжуулах хоолой