барилгын зориулалттай дүүргэгч материалыг олж авах үйл явц