нүүрсний уурхайн бутлуур дахь тээврийн үзэл баримтлал