Аврах зориулалттай хашаанд борлуулах зорилгоор ашигласан автомашины бутлуур